Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Vertaislaina.net
Vertaislaina.net (asiakaspalvelu@Vertaislaina.net)

Rekisterin nimi

Vertaislaina.net – markkinointirekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän yhteistyökumppanien tuotteiden ja palveluiden markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan sähköpostiosoite, puhelinnumero, etunimi, sukunimi, ikä, lainasumma, laina-aika, sekä lainan käyttötarkoitus.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä toimii Vertaislaina.net-­sivustolla oleva lomake. Tiedot varmistetaan tallentamalla ip­-osoite.

Rekisterinpitäjän yhteistyökumppanilta Salus Group Oy:ltä vastaanotetaan asiakkaan suostumuksella tieto siitä, onko asiakkaan lainahakemus hyväksytty.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli se ei ole palvelun teknisten toteuttamisen kannalta tarpeellista. Rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Vain rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on pääsy kaikkeen rekisteriin tallennettuun tietoon ja se edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista.

Liittymislomakkeen tietosuojaseloste

Henkilötietolain 24 §:n mukainen tietosuojaseloste.

  • Rekisterinpitäjä on Vertaislaina.net (asiakaspalvelu@Vertaislaina.net).
  • Rekisteri koostuu sähköisesti kerättyjen liittymisten tiedoista.
  • Kaikki tietojärjestelmät on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
  • Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste on nähtävissä tämän sivun ala- ja/tai yläosassa.

Palvelun käyttöehdot

Palvelun käyttäminen

Tilaamalla Vertaislaina.netin lainan kilpailutuksen käyttäjä hyväksyy palvelun käyttöehdot ja myöntää markkinontiluvan palveluntarjoajalle.

Yhteistyökumppanien kilpailut/tuotteet

Vertaislaina.net markkinoi eri yhteistyökumppanien palveluita sekä tuotteita Vertaislaina.net sähköpostirekisterille. Jokainen Vertaislaina.net ­sivuston yhteistyökumppani vastaa itse omista palveluistaan.

Vertaislaina.net palvelu ei ole vastuussa yhteistyökumppanien palveluiden ja tuotteiden sisällöstä tai ehdoista.

Vertaislaina.net uutiskirjeen markkinoiminen

Vertaislaina.net voi käyttää yhteistyökumppaneidensa tuotteita ja palveluita hyväksi Vertaislaina.net uutiskirjepalvelun markkinoinnissa.

Vastuu kolmansien osapuolten tiedoista

Mikäli palvelussa on linkkejä internetsivuille, joita ylläpitävät kolmannet osapuolet, joihin palveluntarjoajalla ei ole määräysvaltaa, ei palveluntarjoaja vastaa näiden internetsivujen sisällöstä, linkkien toimivuudesta tai sivuilla olevan tiedon saatavuudesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa kolmannen osapuolen sivustoilla mahdollisesti kerättävistä henkilötiedoista.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa kolmannen osapuolen toimittaman mainosmateriaalin lain­ ja hyvien tapojen mukaisuudesta.

Käyttöehtojen muuttaminen

Vertaislaina.net pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja siitä erikseen käyttäjille ilmoittamatta.